StavoRevitaStavebně-obchodní společnost, působící na celém území České republiky v oblasti výstavby bytové a průmyslové. Specializací naší společnosti je revitalizace bytového fondu, spočívající v zateplení pláště budovy a výstavba rodinných domů technologií dřevostavby. Zároveň nabízíme své služby v oblasti vnitrostátní silniční přepravy vozidly do 3,5 t.

Spolupracujeme na přímo s několika předními výrobci zateplovacích systémů, kteří jsou co do kvality tak ceny rozhodujícími hráči v této oblasti na našem trhu. Společně s nimi a v kontextu našeho objemu prací a tím daných objektových slev, jsme schopni Vás uspokojit nejenom po stránce kvalitativní, což je pro nás prioritou, ale i po stránce finanční.

Jsme připraveni zrealizovat Váš záměr tzv. na klíč, přes prvotní studii, vypracování projektové dokumentace vč. energetických výpočtů, projednání s dotčenými úřady, stavební povolení až k samotné realizaci vašeho záměru.

Jsme držiteli certifikátu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 za účelem provádění staveb jejich změn a odstraňování. Zároveň jsme vedeni v seznamu odborných dodavatelů programu Zelená úsporám.

▼ ▼ ▼ NABÍZÍME ▼ ▼ ▼

poradenství při přípravě záměru zateplení
vypracování projektové dokumentace vč. souvisejících tepelně-technických výpočtů
realizace komplexního zateplení fasády a střešního pláště
výměna stavebních výplní (oken a dveří)
sanace podlah lodžií a balkónů
výměna zámečnických konstrukcí (zábradlí)
výstavba rodinných domů
ostatní související práce
vnitrostátní silniční přeprava vozidly
do 3,5 t